• 0212 438 50 52

Esenler İlçesi Tekstil Atölyelerini İyileştirme Projesi

Esenler Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi ile ülke üretimi, ihracatı ve istihdamı içinde önemli bir paya sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörünün uluslararası düzeyde sektörel rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli istihdam sağlanması, katma değeri yüksek bir ekonomik güç oluşturularak sosyal kalkınma yönünden gelişmiş, kentsel mekân kalitesi yüksek ve sürdürülebilir bir bölgesel dönüşüme katkı sağlanması hedeflenmektedir.

   Esenler Tekstil Uygulama ve Geliştirme Merkezi

Proje kapsamında meslek içi eğitim progamı oluşturulacak; işgücü niteliğini artıcı eğitim imkanlarını sağlacak ve dağınık yapının rekabetçi kümelenme modelleriyle düzenlenmesini

sağlacak merkez oluşturulacaktır.

Eğitim

Değişim

Gelişim

Kalkınma

Proje Amacı

Proje ile 550 atölyeye sosyal donatı alanı, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında iyileştirmeler ve tadilatlar hedeflenmektedir. Tekstil sektörünün ARGE faaliyetleri, ihracata yönelik çalışmalar, ürün geliştirme ve yeni planlama çalışmaları hedeflenmektedir. Ortalama 75.000 metrekarelik mekânsal büyüklüğe sahip sektörel iyileştirme hedeflenmektedir. 2.500 çalışana 220 saat nitelikli meslek eğitimi verilmesi planlanmaktadır. 500 işletme sahibine girişimcilik eğitimi, fon kaynaklarına erişim için danışmanlık desteği verilmesi planlanmaktadır. Kâr oranının %10’dan %25’lere çıkarılması hedeflenmektedir.

25
Ay
550
Atölye
1000
İşçi

ORTAK VE PAYDAŞLAR