• 0212 438 50 52

 

Hakkında

Esenler İlçesi Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi

Eskiden şehrin dışında kalan Esenler, günümüzde şehrin tam ortasında yer almaktadır.

Büyük İstanbul Otogarı’nın etkisiyle büyük bir konaklama ve yerleşim yeri hâline dönüşmüş ve zaman içerisinde yoğun bir tekstil bölgesi hâline gelmiştir.

Barındırdığı farklı kültürel değerler ile akademisyenlerin ve araştırmacıların dikkatini çeken Esenler,bu alandaki tezlere de konu olmuştur.

Şehir Düşünce Merkezi ve yapılan diğer araştırmalar, Esenler’deki tekstil atölyelerinin fizikî ve ekonomik şartlarının uygun olmadığını göstermiştir.

Sosyal ve ekonomik problemlere sebep olan tekstil atölyelerinin mevcut durumlarının düzeltilmesi için Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi yeni bir proje başlattı.

Sektör temsilcileri, akademisyenler, muhtarlar, meslek grupları ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile mevcut durumun iyileştirilmesi adına toplantılar yapıldı.

Toplantıların sonucunda Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi’nin hazırlanmasına karar verildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin katkılarıyla sektörün ve çalışanların sorunları saha çalışmalarıyla tespit edildi, fizibilite raporu hazırlandı.

Bu çalışma kapsamında yaklaşık 100 atölye yerinde incelendi, hem çalışanlar hem de sektör adına ihtiyaçlar belirlendi.

Üniversitelerden ve akademisyenlerden destek alınarak, “Esenler İlçesi Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi” hazırlandı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’na Güdümlü Proje başvurusu yapıldı.

3 yıllık çalışmalarımız sonunda İstanbul Kalkınma Ajansı’nın yaptığı değerlendirmeler sonucunda 14 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla hayata geçirildi.

Proje ile 550 atölyeye sosyal donatı alanı, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında iyileştirmeler ve tadilatlar hedeflenmektedir. Tekstil sektörünün ARGE faaliyetleri, ihracata yönelik çalışmalar, ürün geliştirme ve yeni planlama çalışmaları hedeflenmektedir. Ortalama 75.000 metrekarelik mekânsal büyüklüğe sahip sektörel iyileştirme hedeflenmektedir. 2.500 çalışana 220 saat nitelikli meslek eğitimi verilmesi planlanmaktadır. 500 işletme sahibine girişimcilik eğitimi, fon kaynaklarına erişim için danışmanlık desteği verilmesi planlanmaktadır. Kâr oranının %10’dan %25’lere çıkarılması hedeflenmektedir.

Yurt içi ve yurt dışı fuar danışmanlık desteği verilmesi planlanmaktadır. Tekstil Veri Merkezi’nin kurulması ve nihai olarak tüm bu faaliyetlerin profesyonel bakış açısına sahip Tekstil Uygulama ve Geliştirme Merkezi’nin kurulması hedeflenmektedir.